Augasteinaskipti

Ef um mikla sjónskerðingu er að ræða eða einstaklingurinn er eldri en 45 ára þá mælir Svjetlost frekar með (e. ultrasonic) augasteinsskiptum í stað laseraðgerða til að lagfæra sjón en þá er náttúrulega linsa (augasteinn) sjúklingsins fjarlægð og fjölfókus gervilinsa er sett í staðin. Þetta á einnig við um einstaklinga sem eru með mikla sjónskerðingu og eru ekki gjaldgengir í laseraðgerð en þá getur þessi aðgerð verið betri kostur. Aðgerðin svipar til þess þegar skipt er um augastein þegar ský hefur myndast á náttúrulegri linsu augans. Einn af kostum aðgerðarinnar er að sá einstaklingur sem hefur undirgengist augasteinaskipti á ekki á hættu að fá ský á augastein síðar meir á lífsleiðinni. Fyrir þá sem vilja geta lesið án lesgleraugna eru augsteinsskipti með ísetningu fjölfókus gerviaugasteins góður kostur. Þegar kemur að reynslu við að skipta um augasteina með fjölfókus er Svjetlost leiðandi á því sviði í Suðaustur-Evrópu með yfir 20 ára reynslu. Hefur fólk víða að valið að leita til Svjetlost til að fá lausn sinna mála og yfir 40.000 sjúklingar farið í augasteinaskipti. Með því að vera framúrskarandi á sviði augnlækninga hvað varðar tækni og þekkingu hefur Svjetlost unnið fjölda alþjóðlegra viðurkenninga. Eru augnlæknar Svjetlost reglulega fyrirlesarar og leiðbeinendur á evrópskum ráðstefnum augnlækna og kennarar í augnlækningum í þeim löndum sem Svjetlost starfar.

Eftir að við verðum 40 ára byrja breytingar að eiga sér stað á sjóninni. Fólk sem áður átti ekki í vandræðum með sjónina eða var nærsýnt, verður skyndilega fjarsýnt og að lokum verða hendurnar „of stuttar“ til þess að geta lesið á bókina. Auk gleraugna til að lesa og vinna við tölvu, þurfa margir einnig að vera með gleraugu til að horfa á sjónvarp eða kvikmyndir, keyra bíl o.s.frv. Að stunda íþróttir, dvelja á ströndinni á sumrin og að fara á skíði á veturna verður erfiðleikum bundið. Presbyopia eða aldurstengd fjarsýni er hluti af náttúrulegu öldrunarferli augans. Það byrjar að koma fram snemma á fimmtugsaldri. Það stafar af minni getu augnvöðva til að sveigja náttúrulegu linsuna í auganum (linsan hefur lögun disks til að skoða í fjarlægð, líkist kúlu þegar litið er á nána hluti). Þegar við eldumst verða breytingar á eiginleikum augnlinsunnar og hún missir mýktina sem hún hafði á æskuárum einstaklingsins. Aðaleinkenni fjarsýni er að erfitt verður að fókusa á hluti og sjónin verður óskýr í nær umhverfinu. Fólk upplifir þessar breytingar oft þegar þeim finnst að stafir við lestur á bók verði óskýrir og virðast of litlir. Erfiðleikar sem felast í því að lesa eða horfa á hluti í nálægð geta valdið augnþreytu og leitt til þess að augun tárast og höfuðverkur jafnvel fylgt. Þessar truflanir verða enn áhrifaríkari við slæm birtuskilyrði.

Nokkrir möguleikar eru til að bregðast við aldurstengdri fjarsýni. Einn valkostur er að nota gleraugu eða fjölnota linsur. Í dag kýs fjöldi einstaklinga skurðaðgerð sem felur í sér að skipt er um náttúrulegu linsu augans fyrir gervilinsu sem veitir frábæra sjón fyrir mismunandi fjarlægðir. Þessi aðgerð eykur lífsgæði sjúklingsins sem um munar þar sem hún kemur í stað þess að þurfa að nota gleraugu eftir aðgerðina.

Framfarir í tækni hafa orðið til þess að bæta þróun í framleiðslu á linsum og gert það að verkum að hægt er að bjóða 2 eða 3 fjölfókus linsur sem gera sjúklingnum kleift að hafa góða sjón fyrir mismunandi fjarlægðir án gleraugna. Nýjasta kynslóð slíkra linsa eru þríhliða linsur, sem auk þess að veita frábæra sjón í nær og lengri fjarlægðir veitir hún einnig frábæra sjón fyrir millilengdar fjarlægðir. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir þá einstaklinga sem vinna við tölvur eða nota snjallsíma eða spjaldtölvur.

Symfony linsur eru fyrstu augnlinsurnar í heiminum sem bjóða upp á lengra sjónsvið (e. extended range of vision) og gerir sjúklingum kleift að fá frábæra sjón án gleraugna fyrir nær, millilengdar (til tölvunotkunar) og fyrir lengri fjarlægðir. Hin einstaka hönnun lengir fókus augans og leiðir til lengra sjónsvið fyrir allar fjarlægðir augans og betri skerpu en aðrar linsur sem eru notaðar nú til dags. Mikilvægasti kosturinn við Symfony linsurnar samanborið við venjulegar fjölfókus linsur er sá að þær minnka verulega sjóntruflanir af völdum glampa frá ljósum við næturakstur.

Svjetlost er meðal þriggja augnlæknastofa í heiminum sem hafa grætt Synergy augnlinsurnar í fólk til að leiðrétta sjón fyrir aldurstengdri framsýni. Þessi linsa sameinar tvo kosti, þ.e. fjölfókus eiginleika með lengra sjónsviði sem þýðir frábæra sjón án gleraugna fyrir allar fjarlægðir og einnig EDOF (e. Extended Dept and Focus) sem þýðir lengra, skarpara og betra sjónsvið. Synergy linsan er nýjung í augnlækningum í heiminum í dag við leiðréttingu á sjón. Fyrir sex árum tók Svjetlost, ásamt átta öðrum augnlæknastofnum í Evrópu, þátt í að græða nýja linsu Johnson & Johnson sem hafði að geyma meira og betra sjónsvið en aðrar línur höfðu veitt á markaðnum fram að því, þ.e. Symfony. Með henni fengu einstaklingar lækningu við aldurstengdri fjarsýni og þurftu ekki lengur á gleraugum að halda eftir að hafa fengið ígrædda slíka linsu með fjölfókus eiginleikum með lengra sjónsviði. Þegar kemur að reynslu við að setja linsur í augu til að laga ellifjarsýni sem veita bæði skarpara og lengra sjónsvið er Svjetlost meðal fremstu augnlæknastofa í Evrópu.

Symfony gerir fólki með aldurstengda fjarsýni kleift að öðlast fullkomna sjón eftir aðgerðina, fyrir allar fjarlægðir og þannig losna við að nota gleraugu. Symfony leiðréttir sjón einstaklingsins og hefur auk þess þann kost að hann mun ekki þróa með sér aldurstengda fjarsýni síðar á lífsleiðinni. Aðgerðin er hröð, örugg, árangursrík og sársaukalaus. Getur sjúklingurinn haldið áfram daglegum athöfnum sínum eftir 3-5 daga.

Árið 2019 byrjaði Svjetlost með nýja gerð linsu frá Johnson & Johnson sem ber heitið Tecnis Eyhance. Þessi eins-fókus augnlinsa gerir sjúklingnum kleift að öðlast góða sjón fyrir lengri fjarlægðir auk þess að veita góða sjón fyrir milli fjarlægð (65-90 cm). Þeir einstaklingar sem fá Tecnic Eyhance linsu þurfa ekki að notast við gleraugu fyrir akstur, að horfa á sjónvarp, bíó eða leikhús og svo framvegis. Aðrar hefðbundnar eins-fókus linsur sem notaðar hafa verið hingað til gefa færi á góðri sjón fyrir lengri fjarlægðir en einstaklingar sem hafa fengið þær hafa þurft á gleraugum að halda fyrir allar aðrar fjarlægðir. Jákvæði kosturinn við Tecnis Eyhance linsuna er að það er hægt að setja hana í alla sjúklinga sem eru meðhöndlaðir með ský á augastein en fyrir fjölfókus linsur sem veita lengra og skarpt sjónsvið þurfa ákveðnar læknisfræðilegar forsendur að vera uppfylltar.

Vegna framúrskarandi árangurs við ísetningu á Symfony og Eyhance linsum hefur Svjetlost verið valin ein af fyrstu 3 heilsugæslustöðvum í heiminum til að bjóða sjúklingum svokallaðar Synergy linsur. Synergy er nýjasta viðbótin í augnlinsum, en með tækniframförum í hönnun býður hún upp á viðbótar sjóngetu fyrir langar og meðal langar fjarlægðir og fjölfókus eiginleika fyrir hluti sem eru innan seilingar. Fyrir sjúklinga þýðir þetta góða sjón fyrir allar fjarlægðir eða með öðrum orðum líf án gleraugna.

Það eru engar algildar aðferðir til að leiðrétta eða bæta sjón og það er mikilvægt að hver og einn velji þá augnlæknastofu þar sem læknarnir geta fullkomlega sérsniðið þá meðferð sem best hentar hverju sinni. Sumar heilsugæslustöðvar framkvæma aðeins laser aðgerðir og geta ekki boðið upp á aðra möguleika. Aðrar framkvæma augasteinsskipti, en sumar aðeins með einfókus linsum. Sjúklingurinn á alltaf að gera þá kröfu að sú meðferð sem honum stendur til boða sé sú besta mögulega lausn sem í boði er hverju sinni.

Þegar kemur að reynslu við ísetningu á augnlinsum með bætt sjónsvið fyrir allar fjarlægðir er Svjetlost ein af leiðandi augnlæknastofum í Evrópu.

Crois d.o.o. er sjálfstætt fyrirtæki og er ekki í neinum eignatengslum við Svjetlost augnlæknasjúkrahús eða er rekið sem hluti af þeirra starfsemi.